Novinky

Hospodářské Opravená pololetní zpráva ZOOT a.s. 2017 – neauditovaná

08.
Únor
2018

Níže zveřejňujeme opravenou pololetní zprávu ZOOT a.s. za období 1.1.2017 – 30.6.2017

Pololetní zpráva byla opravena o následující údaje:

  • srovnávací období u rozvahy bylo v souladu s IAS 34 opraveno na 31.12.2016
  • pro větší srozumitelnost Pololetní zprávy byli jednotlivé sekce nově uspořádány nicméně bez vlivu na jejich obsah
  • do profilu společnosti bylo doplněn LEI kód